Anime

Seriálové řady >> Indigová liga

Legendární Dratini (Neodvysíláno - Cenzurováno)

: Ender

Ash, Misty a Brock konečně dorazili do Safari. Šli ke správci, aby mu zaplatili a získali od něj nějaké Safari Bally. Správce je mrzutý stařec, který si rád pohrává s pistolí v ruce. Poté, co párkrát Ashe s přáteli postraší svou zbraní, jim dá krabici se Safari Bally a vybere od nich peníze. Misty se obdivuje správcovým obrazům na zdi. Na všech jsou obrázky správce a Dratiniho. Jakmile to správce spatří, popadne ten obraz na který se Misty zrovna dívá a zmizí v kanceláři.

Ash se rozhodne zavolat Profesoru Oakovi a povědět mu o svém nadcházejícím dobrodružství. Ten tvrdí, že když bylo Safari otevřeno poprvé, mnoho vzácných Pokémonů bylo pochytáno a odvezeno, a proto jsou teď někteří Pokémoni nesmírně vzácní. Ash řekne profesorovi o obrazech, jež viděli u správce. Profesor si myslí, že pokud správce ví, že se v Safari skrývá Dratini, raději to drží v tajnosti. Ash poté ukončí hovor.

Mezitím Rakeťáci tajně poslouchají na střeše. Uslyší o legendárním Dratinim a rozhodnou se, že to bude skvělý dárek pro Šéfa. Ash s přáteli opustí budovu a setkají se s Rakeťáky. Když jsou v půlce svého motta, správce se rozzuří a začne po nich střílet, takže spadnou ze střechy. Ash jim říká, že by měli radši odejít, protože nemají dost peněz na vstup do Safari. Zatímco o tom Jessie s Jamesem přemýšlejí, Ash očekává souboj v Pokémonu a připravuje se na něj. Avšak k Ashovu překvapení Rakeťáci souhlasí a rozhodnou se zůstat celou dobu ve správcově kanceláři.

Ash s přáteli pokračují směrem do Safari. Uvidí stádo ženoucích se Taurosů. Ash a Brock hodí Safari Bally a každý si jednoho chytí. Ash zahlédne Rhyhorna a připraví se k hodu Safari Ballem. Jakmile ho ale hodí, stádo Taurosů se přižene zpět a Ash chytne dalšího. Rhyhorn uteče hlouběji do Safari a Ash s přáteli ho pronásledují.

Zpět ve správcově kaceláŕi si Jessie s Jamesem vytáhli své zbraně a chtěji po správci vědět něco o Dratinim. Ten jim vyrazí pistole a zkusí utéct. Jessie s Jamesem ho chytí, ale on se opět vysvobodí. Jessie použije Arbokův útok Wrap aby ho udržela v klidu a dál se vyptává na Dratiniho. Správce však odmítá cokoli sdělit. James a Meowth zkusí strategii Dobrý polda - Špatný polda, ale též bez úspěchu. Snaží se ho mučit tím, že ho nechají poslouchat závěrečnou znělku Japonské show a přitom mu pod nosem drží cibulovou polévku, ale správce stále mlčí. Najednou se vysvobodí z Arbokova spoutání a zaútočí na Jessie, Jamese a Meowtha. Jessie povolá jejich tajnout zbraň - robota. Robot zachytí správce a začne ho lechtat. To ho konečně donutí vzdát se a řekne Rakeťákům, kam mají jít.

Mezitím Ash, Misty a Brock rybaří. Misty ukazuje svoji návnadu. Používá Misty Special, která vypadá přesně jako ona. Nahodí a chytí rozzuřeného Gyaradose, jemuž stěží uniknou. Poté uvidí správce, který se k nim blíží a stále ho drží lechtající robot. Řekne jim co Rakeťáci provedli a jaké mají plány. Ash zpanikaří a uteče k jezeru.

Rakeťáci zatím našli jezero, kde se nachází Dratini. Vezmou si potapěčskou výbavu a vrhnou se do jezera hledat záhadného Pokémona. Jessie jednoho najde a snaží se ho přilákat ke břehu, avšak ve spěchu šlápne na Jamesovu a Meowthovu dýchací trubici a začne je dusit. Dratini poklidně plave k Jessie, ale předtím, než ho může chytit se James s Meowthem vynoří lapajíce po dechu a vyplaší ho. Jessie se hystericky vzteká. Mlátí pěstmi do Jamese a Meowtha hlava nehlava. Doporučí jim aby začli dělat to co mají and vezme časovanou bombu. Myslí si, že když bomba vybuchne. šoková vlna omráčí všechny Pokémony a oni se budou vznášet na hladině, odkud by je mohli získat.

Ash s přáteli dorazí k jezeru. řeknou Rakeťákům, aby přestali, a že stejně nemají žádné Safari Bally, kterými by Dratiniho chytili. Jessie odpoví hozením časované bomby do jezera. Ke zděšení Misty se Ash se správcem vrhnou do vody za bombou. Misty vyšle Staryu vytáhnout Ashe. Ten ovšem poví Staryu, aby vytáhla správce a pokračuje ke dnu jezera. Vezme bombu a plave s ní k hladině. As he goes up he runs out of air. Těsně předtím, než Ash ztratí vědomí zahlédne pod sebou temný stín.

VŠichni se podívají vzhůru na tmavnoucí mraky. Přichází bouře. Ze středu jezera začne vycházet světlo. Dragonair, Pokémon dračího typu, řekne Dexter. Ash se s úsměvem podívá dolů na ostatní ze zad úžasného Dragonaira. Hodí bombu Rakeťákům a ta je plně zasáhne. "Rakeťáci zase mizí ze scény ..."

Správce začne u Dragonaira. Ví, že toto je Pokémon, který mu zachránil život, když byl mladší. Dratini, zřejmě Dragonairovo dítě tu někde také plave. Správce pláče radostí. Pomohl chránit Dratini a Dragonaira a ti se teď rozmnožují ...

Později, Ash zavolá Profesoru Oakovi a řekne mu o Dratiniho Legendě. Potom mu pošle vŠechny Pokémony, jež chytil v Safari. Dívá se a směje, jak Profesora zadupává stádo Taurosů. Vypadá to, že Profesor Oak bude mít s péčí o ně trochu práce


  • Komunita
  • Anime
  • Hry
  • TCG
  • Fan
  • Download
  • Ostatní