Starší příspěvek
Seznam příspěvků
Novější příspěvek

Koutek mistrů II.

En-Cu-KouTerve! Nyt minä asun Suomessa.
Napsat zprávu05.11.2004 00:00:00

Vítej v Koutku mistrů, kde se snažíme trénovat špičkové konkurenceschopné Pokémony.

Jak jsem slíbil minule, dnes se podíváme na statistiky.

  Každý Pokémon má přiřazených šest čísel, které jsou pro souboje velice důležité. Jsou to právě statistiky (Stats):

 1. Maximální HP (Hit Points, body zranění). Snad nejdůležitější statistika vůbec. Na začátku souboje má Pokémon určité množství HP, které se protivník snaží snížit až na nulu. Když je HP rovno nule, Pokémon je vyřazen a nemůže dál zápasit.
 2. Útok (Attack). Čím vyšší je útok, tím víc HP ubírají fyzické útoky, které Pokémon použije.
 3. Obrana (Defense). Čím je vyšší Obrana, tím míň HP ztratí Pokémon, když je na něj použit fyzický útok.
 4. Rychlost (Speed). Nejrychlejší Pokémon zaútočí první. Pokud máš Pokémona, který protivníka vyřadí jednou ranou, není ti k ničemu pokud to protivník stihne dřív.
 5. Speciální Útok (Special Attack). Obdoba Útoku, ale používá se pro speciální útoky.
 6. Speciální Obrana (Special Defense). Něco jako Obrana, ale pro speciální útoky.

Teď si možná lámeš hlavu nad tím, které útoky jsou fyzické a které speciální. Odpověď je jednoduchá - závisí to na typu útoku:

  Fyzické útoky jsou útoky těchto typů:

 • Normální (Normal)
 • Bojovný (Fighting)
 • Létající (Flying)
 • Kamenný (Rock)
 • Zemní (Ground)
 • Duší (Ghost)
 • Jedovatý (Poison)
 • Ocelový (Steel)
 • Hmyzí (Bug)

  Speciální útoky jsou ty ostatní - tyto typy:

 • Travní (Grass)
 • Ohnivý (Fire)
 • Vodní (Water)
 • Elektrický (Electric)
 • Psychický (Psychic)
 • Temný (Dark)
 • Dračí (Dragon)
 • Ledový (Ice)

Tak. Teď víš na co ta tajemná čísílka jsou. Ale jak je zvýšit co nejvíc? K tomu nám pomůžou čísla ještě tajemnější.

Napřed uvedu vzorečky, podle kterých hra statistiky počítá. Jsou dva - jeden pro HP a jeden pro ostatní statistiky:

HP       = (( Základ * 2 + DV + EV/4 ) * Level) / 100 + 10 + Level

Jiná statistika = ((( Základ * 2 + DV + EV/4 ) * Level) / 100 + 5 ) * P

Pro přesné výsledky musíš po každém dělení zaokrouhlit dolů.

Kde:

Základ (Base Stat) je hodnota od 1 do 255, která závisí na druhu Pokémona. Právě kvůli tomuto číslu mají Machampové vyšší útok než Alakazamové a podobně. Pro každý druh Pokémona je šest těchto čísel - jedno pro HP, další pro Útok atd.

DV (Diversification Value; někdy taky IV - Individual Value) je hodnota od 0 do 31, která se nedá změnit. Když chytíš Pokémona s nízkými DV, nemůžeš to už později spravit. Jediný recept je chytit relativně silného Pokémona a toho pak trénovat. Podobně jako u Základů, každý Pokémon má 6 čísel DV, jedno pro každou statistiku.

EV (Effort Value) je číslo od 0 do 255, které se zvyšuje tréninkem. Čím více protivníků Pokémon porazí, tím vyšší bude jeho EV, a tím vyšší pak bude i daná statistika. EV je také šest.

Level je level Pokémona - od 1 do 100. Toto číslo je velice jednoduché na zjištění, protože se ukazuje téměř všude. Bohužel, ty ostatní nikde vidět nejsou.

P je číslo, které závisí na Povaze Pokémona. Může statistiku zvýšit nebo snížit o 10%, nebo s ní taky neudělat nic.

Jak vidno, tyto dva vzorce se od sebe liší jen tím, že HP je o 5+Level vyšší a ostatní statistiky jsou vynásobeny číslem, které závisí na Povaze. Abychom tedy dosáhli co nejvyšších statistik, budeme HP trénovat stejným způsobem jako ostatní statistiky, jen se nebudeme starat o Povahu.

Pokud těm vzorcům nerozumíš (nebo nechceš rozumnět), budiž. Stačí, když budeš vědět, že chceme co nejvyšší Základ, DV, IV a Level, aby byla statistika co nejvyšší. Jak to udělat si povíme příště.


Informace v této rubrice jsou pro verze Ruby, Sapphire, Fire Red a Leaf Green.


madvorakNapsat zprávu22.10.2005 21:16:01

Píši ti, jelikož se také velice zajímám o Pokémonní matematiku a mám spoustu užitečných vzorců, nazbytných pro hru, které si ještě nuveřejnil.

sílu útoku si spočítáš podle tohoto vzorce s tím, že si do něj dosadíš slabosti a odolnosti popř. další vlivy:

K=U. odmocnina z (L1+L2):(2.30).A1:D2

pro speciální útoky: K=U. odmocnina z (L1+L2):(2.30).B1:E2

K- attack komplet- kompletní zranění útoku

U- základní zranění útoku

L- level- úroveň

A- attack- útočná síla

D- defense- obrana

B- special attack- útočná síla pro speciální útoky

E- special defense- obrana pro speciální útoky

X1- X útočícího Pokémona

X2- X bránícího se Pokémona

Speciální útok- útok , který není fyzického typu a je to útok typu útočícího Pokémona

Díky tomu si můžeš spočítat co který útok uděláa tím se mnohem spolehlivěji rozhodnout.

Průměrný genetický potenciál si vypočteš takto:

G=(M.Pn/10) + (N.Pm/10)

__________________________

S- speed- rychlost 2

G- genetický potenciál

M- genetický potenciál matky

N- genetický potenciál otce

Pm- pravděpodobnost na vylíhnutí samice

Pn- pravděpodobnost na vylíhnutí samce

Díky tomu si můžeš spočítat, jak nejvýhodněji křížit.

Rád si s tebou vyměním další vzorce a poučky


Přidat komentář
 
Uživatelské jméno: [?]
Heslo:
Přezdívka: [?]
E-mail: