Starší příspěvek
Seznam příspěvků
Novější příspěvek

Pokémon
Recenze od Pantheria

Pantherius18.04.2002 00:00:00

Orientace ve fenoménu Pokémon je komplikovaná tím, že se pod stejnou hlavickou skrývá nejen televizní seriál, ale také celovecerní filmy, komiksová rada a série sberatelské karetní hry (nemluve o edicích her pro Gameboye, pro který byl Pokémon puvodne koncipován). Pokémoní postavicky se skutecne nejdríve prohánely po obrazovkách Gameboyu, a to díky japonskému programátorovi Satoshi Tajirimu. Ten se podle legendy nechal inspirovat pozemskou trídou hmyzu a spolu s kolegou Tsunekazu Ishiharou vytvorili pro Gameboy spolecnosti Nintendo hru nazvanou "Pocket Monster" - zkrácene tedy Pokémon, nebo ješte zkráceneji PM (díky cemuž se Nintendo ted topí v penezích plynoucích z licencních poplatku). V cem je podstata hry? Hrác má za úkol pochytat co nejvíce divokých Pokémonu a vycvicit je k obrazu svému. Pokémoni se pritom behem svého života vyvíjejí, mení své schopnosti i fyzickou podobu. Pro hráce je duležité pamatovat si jejich jména a vlastnosti. Cílem hry je samozrejme pochytat Pokémonu co nejvíce, nejlépe pak všechny, a stát se tak Mistrem Pokémonu. Tecka. Podívejme se však blíže aspon na nekolik skutecností obecne platných pro syžet televizního seriálu i filmové tvorby s pokémoní tématikou.

Základní postavou je rodák z Oblázkového mesta Ash Ketchum, jehož ambice si v žádném ohledu nezadají s jeho vekem ci výškou: jednou bude Mistrem Pokémonu, nejlepším trenérem všech dob. Jako hlavní lidský hrdina Pokémonu Ash "often saves the day" (Will McDermott, šéfredaktor TopDecku), ale casto se ocitá v situacích, kde by se (krome svých Pokémonu, samozrejme) neobešel bez pomoci svých dvou prátel, zrzky Misty a stoika Brocka. Ash je postava, která má díky svému impulzivnímu jednání (vy, kdo máte desetiletého bratra, víte, o cem je rec) tendence posouvat narativní linii príbehu do necekaných poloh, a podobne rychle, jak k temto zmenám dochází, dejí se další promeny vpravde v opacném smeru, at už díky samotným Pokémonum, zásahu shury nebo jiné libovolné prícine.

Misty v parte ztelesnuje prvek ratia. Protože dívky prece jen dospívají rychleji, snaží se Misty apelovat na takové Ashovy stránky, jako jsou svedomí nebo zodpovednost, a plní tak úlohu otravné "I Told You So" starší sestry (vy, kdo máte starší sestru, víte, o cem je rec). Jako každá mladá dáma má ovšem i Misty své drobné vrtochy, pro které je nevycerpatelným zdrojem Ashova veselí. Misty se specializuje na lov a trénink vodních Pokémonu.

Brock, jehož nic nezbaví jeho bohorovného klidu tak spolehlive jako setkání s hezkou slecnou, je v parte nejstarší. Díky své stoické povaze silne kontrastuje s obema treštícími dítky, kterým je ale vždy ochoten poskytnout nekterou ze svým cenných rad, když už zacíná jít opravdu do tuhého. Navíc díky své neutralite pusobí jako jednotící prvek mezi Ashem a Misty v prípade, kdy by melo dojít opravdu k vážnejší úhone kvuli neusporádaným vztahum mezi nimi.

V televizním seriálu má své místo i Gary - vnuk profesora Oaky, hodného vedce, který svuj život zasvetil výzkumu Pokémonu a Ashovi na cestu venoval jeho Pikachu. Gary je v seriálu vždycky o krok napred pred Ashem a jako dukazy o své prevaze nechává na ukazatelích u križovatek kousavé nápisy "Gary was here - Ash is loser," ze kterých Ash pokaždé div nevyletí z kuže.

Duležitými postavami jsou bezesporu Raketáci a jejich proradný Pokémon Meowth. Vedle úlohy zla príliš hloupého na to, aby pro naše kamarády predstavovalo vážnejší hrozbu, posilují Raketáci vnitrní dynamiku seriálu na základe tvorby ruzných kontrastu s formálními ocekáváními a zabehanými vzorci. Vždy elegantní Jesse a James napríklad nosí svetlé stejnokroje, což není v souladu s obecným povedomím "temného" zla. Také celkové vyznení vnejškové prezentace sebe samých by spíše ukazovalo na dobrodružnou aristokratickou mládež, která patrí mezi elitu prominentního záchranárského oddílu, ale tajne, aby mamá a papá nevedeli. Toto zdání mizí každým tradicne monumentálním nástupem na scénu a deklamací nesmrtelného sloganu o ochrane Zeme pred velkou zhoubou, totiž láskou, krásou, štestím a touhou. Osvežujícím dojmem pusobí upozornování na prechod do nediegetického filmového prostoru, kdy clenové Rocket Teamu i s Meowthem vrískají, že "Raketáci zase mizí ze scény," pokaždé když ztroskotá nekterý z raketáckých dábelských plánu (tj. velmi casto). Není potom divu, že Raketáci si kompenzují své frustrace terorizováním obyvatelstva nevinných mest, která mají náhodou po ceste.

Pokémoni jsou pochopitelne alfou a omegou pokémoní tvorby. Z dlouhodobejšího pozorování lze usoudit, že Pokémoni jsou jakákoli živocišná životní forma krome lidí.

Doloženo je neco málo pres 150 ruzných pokémoních "forem", z nichž cást tvorí ruzná stádia téhož druhu. Mediálne nejznámejším Pokémonem je puclík Pikachu, myší Pokémon sluníckové barvy s dlouhými ušisky, tvárickami jak jablícky a bleskovitým ocasem. I pres své rozmery a váhu (40,5 cm délka a 6,5 kg váha) cestuje nejradeji na Ashove kšiltovce. Ostatní Pokémoni cestují uzavreni v podobe energie ve svých Pokéballech, odkud bývají vyvolání formulí ", volím si tebe!" Pikachu disponuje ruznými druhy útoku ve forme elektrických výboju a muže se pomocí kouzelného Hromového kamene vyvinout v Raichu, což Ashuv Pikachu odmítl, když byl prímo vyzván, aby se sám rozhodl. Pokémoni jako takoví se dají dále delit na létající, vodní, ohnivé, elektrické a podobne, ale podrobnejší klasifikace není v soucasné chvíli zase až tak duležitá.

Unikátní vlastností vetšiny Pokémonu je jejich hlasový projev - každý Pokémon umí vyslovit pouze ty slabiky, které tvorí jeho druhové jméno, a tak se vlastne i identifikuje. Zdá se, že interní mezipokémoní komunikace nenaráží na vetší prekážky (takže dialog napríklad mezi Pikachu a Charmanderem se muže rozvíjet "Pikachu?" "Char, char, charmender!" "Pi? Pi, pikachu pi?" "Chamander, char!"), zato komunikace ve smeru Pokémon - clovek už je složitejší. Pokémoni si tu musí vypomáhat ruznou pantomimou, posunky a improvizovanými tanecky. Lidské reci rozumí Pokémoni dokonale, otázkou zustává, motivuje-li je sdelená informace natolik, aby se zrodila nejaká akce v jakémkoli smyslu. Výjimkou potvrzující pravidlo je v tomto ohledu raketácký Meowth, který mluvené lidské slovo zvládá, a muže tak sloužit jako univerzální tlumocník z pokémonštiny. Další duležitým pokémoním rysem je samotný fyzický vzhled. Dílem proto, že Pokémon je manga a dílem proto, že je urcen prevážne mladším divákum, se vetšina Pokémonu nedá nazvat jinak než "roztomilí". Velice povedené jsou ruzné deriváty kockovitých a psovitých šelem (Growlithe, Vulpix, Ninetails, Flareon, Eevee a podobní), naopak ruzne duhove zbarvení koníci a lá My Little Pony už jsou prece jen trošku moc.

Tajemství povahových vlastností Pokémonu se poodkrylo v televizním seriálu v díle Ostrov obrích Pokémonu, kdy Koffing a Ekans - Pokémoni "zlých" Raketáku - Meowthovi oznámili, že žádný Pokémon není ve své podstate zlý. Toto zjištení koresponduje s nicivými útoky mas vodních Pokémonu na lidská obydlí v díle Tentacool a Tentacruel, které byly ovšem následkem expanzivní lidské politiky neberoucí zretel na život v oceánu. To je zároven zrejmý dukaz lineárního clenení narace a dusledného dodržování kauzality, což neprekvapí vzhledem k mainstreamovému charakteru pokémoní filmové tvorby a jejího zamerení na mladší vekové skupiny. Dá se dokonce ríci, že výchozí klasická hollywoodská narativní koncepce je zcela opodstatnená, protože bychom se jenom težko mohli probojovat k pokémonímu mistrovství (Gotta Catch ´Em All!) nebo zachránit svet bez uzavrení kauzálního retezce a všech formalit, které k tomu náleží. Pokémon je vlastne jeden velký bájecný stroj na výrobu kauzality, všechno do sebe zapadá jak ozubená kolecka, minuta po minute, díl po dílu. A tvurci presne ví, které z nepreberných prostredkum majících k dispozici použít, aby zabrnkali percipientovi na tu správnou strunu.

Všechno výše uvedené má za následek skutecnost, že se na Pokémon dívá príjemne. Divák nemusí nijak zvlášt zapojovat mozek, a není pritom odkázán na bezhlavou akci ani na rozvleklé pasáže lícící nádheru krajiny. K hlavní stimulaci divákovy pozornosti slouží, jak jinak, pokémoní souboje. Tyto dynamické sekvence bývají vetšinou pojednány znacne velkolepe, využívajíce oboustranne formální výtvarné manga prostredky a zabehané poucky o dynamizaci obrazu. Zvuková, nebo spíš hudební stránka, aspon u pokémoního seriálu, se dá oznacit za lepší prumer. Hudba nijak zvlášt nevycnívá nad obraz a lze ríci, že pokud pomáhá pri sledování príbehu tak, že ji nevnímáme, pokud na ni prímo necíháme, potom se jí dá vytknout snad jen nedostatek invence, což je v dnešní dobe už jen steží splnitelný požadavek. Seriál je uváden vstupní znelkou ci intrem, které se mení s každou novou radou seriálu. Jedná se standardizované "minuta vterina" sestrihy z ruzných dílu rady (puvodní japonské jsou více než dvakrát delší), stylove zakoncené identifikací seriálu (tedy Pokémon, gotta catch ´em all). Zajímavé jsou sekvence z intra uvozující druhou radu, kde se setkáváme s nekterými postavami a Pokémony vyvedenými v trojrozmerných renderovaných modelech a strapatým Garyho Pikachu. Zásadní stylovou zmenou prošel úvodní pokémoní song, který se z jisté formy hurárocku zmenil na agresivní tanecní sound ve stylu Brintey Spears nebo ´N Sync. Jiste by se daly najít ješte další zajímavé skutecnosti, ale venujme ješte trochu místa alespon krátkým zmínkám o celovecerní filmové pokémoní tvorbe.

Bylo by asi nezodpovedné nepokusit se vydelat další penízky na necem, co se dockalo takto fenomenálního ohlasu. Svetlo sveta spatrily zatím tri celovecerní filmy sledující osudy našich známých, a to poprvé v Japonsku v letech 1998, 1999 a 2000. Ve Spojených státech se Pokémon: The First Movie (Mewtwo Strikes Back) dockal premiéry v roce ´99. Režie se ujal Kunihiko Yuyama a produkce Norman Grossfeld. Príbehová linie sleduje jednak pocínání jednoho z nejvzácnejších pokémonu Mewtwoa, který byl vyklonován v laboratorích s pomocí genetického materiálu pokémona Mew a zacal prímo ohrožovat existenci Zeme, jednak Ashe a jeho prátele, kterí mají tím pádem plné ruce práce. O rok pozdeji ve Státech debutuje Pokémon: The Movie 2000,

režie Kunihiko Yuyama a Michael Haigney, produkce Choji Yoshikawa, Norman Grossfield a Tomoyuki Igarashi. Nejedná se zase o nic menšího než záchranu sveta kvuli nezodpovednému chování ze strany Zla, které z hlubin more vyvolalo morskou pokémoní príšeru Lugiu a patrne nehodlá pri využívání její síly brát ohled na okolí. Vypadá to, že stereotypu záchrany sveta jako hlavního cíle se vyhnul tretí celovecerní film Pokémon: Lord of the Unknown Tower,

který si pohrává spíše s obecnejšími pojmy a paradoxy. Ash by mel být uveznen v jisté veži, kde jsou lidé umele udržováni ve stavu spokojenosti a veselí, nicméne nemohou tuto vež opustit. Film mel svetovou premiéru v Japonsku v polovine roku 1999. O techto filmech nelze zatím ríci nic bližšího, protože Pokémon: Mewtwo Strikes Back by mel mít v Ceské republice uveden do distribuce v polovine roku 2001, takže jsme zatím odkázáni prevážne na informace z Netu. Ashe Ketchuma v amerických verzích dabovala Veronica Taylorová, což potvrzuje bežnou praxi, kdy jsou chlapecké postavy animovaných filmu a seriálu mluveny ženami, u kterých nejsou hlasové kvality až tak náchylné ke zmenám. V ceské mutaci televizního seriálu se Ashovy role s prehledem zhostil Radek Škvor podle tradice ceského dabingu, kdy jsou i tyto figury vetšinou mluveny mužskými herci (napr. Dejdaruv Bart Simpson).

O cem se chci ješte na záver zmínit, je úžasná vazba Pokémonu do naší reality. Píší o nem casopisy, u kterých bychom to necekali, mužeme hrát nebo sbírat pokémoní karty, na zed si mužeme povesit pokémoní plakát a videokazety s díly televizního seriálu uložíme do Pikachu batužku. Bylo by príliš pohodlné a nedusledné odsoudit Pokémon jako remeslne zvládnutou práci bez hlubších rovin a souvislostí. Navíc by to nebyla pravda. Kdo ješte nezapomnel vnímat a videt za objekty a slovy neco víc, než co jsme si zvykli za nimi videt, nemel by nechat Pokémon kolem sebe probehnout bez povšimnutí. Vrele mu to doporucuju.


Steelix2
(nepřiřazená registrace)
20.04.2002 21:39:41

Koukám, že i sem jsi si našel cestičku ^_^


wwwww
(nepřiřazená registrace)
21.04.2002 18:19:07

Koukám, že i sem jsi si našel cestičku ^_^

jak sto myslel???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????A????????KDO???????????????????????VUBEC??????????????????????????????????????????????????????????SI??????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????????.?


cucu
(nepřiřazená registrace)
22.04.2002 19:25:01

komu se to chce cist?!?


MyšNapsat zprávu24.04.2002 22:42:27

To je okopčený z www.manga.cz!


JasminaNapsat zprávu12.05.2002 14:29:38

Jo, jako...


MyšNapsat zprávu13.05.2002 17:09:11

http://manga.cz/index.php3?clanek=79&druh=1 ... Hajzle!


Pokémaster 01
(nepřiřazená registrace)
29.05.2002 18:40:18

Ad článek: Okay, ale nemyslíte, že Ashovi by ted melo byt asi tak 13-14 roku? (první série seriálu trvala asi rok a něco-v Ashově světě of course)


Napsat zprávu02.04.2005 19:17:50

chtěl bych udělat výpočet jaká doba v pokeserialu uplynula.V každym díle se kouknout,kolik dni tam je a někdy započítat noc i mezi dílama(když odcházej při západu a příští díl je na začátku den)


Přidat komentář
 
Uživatelské jméno: [?]
Heslo:
Přezdívka: [?]
E-mail: