Route 20 (Stezka 20)

Až projdete mořskými ostrovy, pokračujte po další mořské cestě směrem na západ. Cestou porážejte trenéry-plavce. Po chvilce dorazíte k pevnině

Trenéři:


Seafoam Islands Úvod Cinnibar Island