Route 15 (Stezka 15)

Až projdete 14. Stezkou na konec, ocitnete se na této stezce. Zde můžete najít novou techniku -TM 20 - Rage.

Získejte EXP. ALL
Pokud už máte nachytáno 50 a více odlišných POKÉMONů, v domku na konci 15. Stezky vám dá Oakův pomocník věc EXP. ALL. Pokud máte zmiňovanou pomůcku u sebe a při boji váš POKÉMON vyhraje, Exp. All rozdělí získané zkušenosti všem 6 POKÉMONům

Trenéři:


Route 14 Úvod Fuchsia City