Route 11 (Stezka 11)

Route 11 spojuje dvě města. Vermilion City a Levander Town. Ale teď je bohužel zablokována spícím Snorlaxem, který se rozvaluje východním směrem. Ale, přesto to stojí sem zajít. Nejen že tu na vás čekají další trenéři a tím pádem i další zkušenosti, ale zde máte jedinou možnost chytit si hypnotického POKÉMONa se jménem Drowzee.

Trenéři
Nechoďte ještě do jeskyně, kterou zde najdete, ale jděte na východně

Získejte Item Finder-hledač schovaných věci
Až se východním směrem dostanete k budově, jděte dovnitř a po schodech do horního patra. Uvnitř jděte k pomocníkovi profesora Oaka. Pokud už máte alespoň chycených 30 různých POKÉMONů, dá vám speciální zařízení-Item finder. Pokud se v okolí nachází skrytá věc a Item Finder použijete, začne pípat. Takhle najdete plno užitečných pomůcek Zkuste vyjít z budovy západním východem a jděte odtud k jedinému strumku na severu. V něm je schovaný předmět.

Získejte Nidorinu
Pokud máte POKÉMONa jménem Nidorino, můžete ho vyměnit za Nidorinu. Ale není to moc výhodná nabídka ...
Až získáte Pokémon Flute, můžete probudit (a zkusit chytit) spícího Snorlaxe. Ale to až časem. Nyní jděte do jeskyně na začátku 11. Stezky.


Vermilion City Úvod Digletts Cave