Hlavní stránka návodů

Tabulka účinosti, podle druhů
       Tato tabulka složí k přesnému určení účinnosti útoků, podle slabin a odolností ve hrách Pokémon Red/Blue/Yellow a Gold/Silver/Crystal. Dejme tomu, že byste bojovali proti Parasovy, který je typu Travní/Broučí. Najdete jeho typ v levém sloupci. Na řádku směrem doprava zjistíte, které typy útoků na něho mají velký, či naopak malý, účinek. Vysvětlivky značek a anglický překlad typů je dole pod tabulkou.
Legenda:
0 - Vůbec neúčinkuje. /4 - Velmi slabě (asi 25% silou) /2 - Slabě (asi 50% silou)
N - Normálně X2 - Silně (asi 200% silou) X4 - Velmi silně (asi 400% silou)
Anglicko-Český překlad typů:
Bug - Broučí Dark - Temný Dragon - Dračí Electric - Elektrický
Fighting - Bojový Fire - Ohnivý Flying - Lítající Ghost - Duší
Grass - Travní Ground - Zemní Ice - Lední Normal - Normální
Poison - Jedový Psychic - Psychický Rock - Kamenný Steel - Kovový
Water - Vodní

Nová tabulka účinnosti