Hlavní stránka návodů

1 K výměně budeme potřebovat:
 • Emulátor TGB Dual
 • Dvě uložené pozice ve hrách
 • Schopnost zkopírovat soubor
 • Inteligenci
 • Případně jiný emulátor, pokud je alespoň jedna z pozic uložená pomocí něj.

 • 2
  Napřed je třeba uložit obě dvě hry pomocí příkazu SAVE přímo ve hře (obr. 1)
  Poté je hra uložena v souboru *.sav, kde to záleží na použitém emulátoru.
 • SmyGB - Ve stejném adresáři jako ROMka (soubor *.gb)
 • Rew - V podadresáři gbsave v adresáři, kde je emulátor
 • TGB Dual - V podadresáři save v adresáři, kde je emulátor
 • Hgb - V podadresáři save v adresáři, kde je emulátor
 • Visual Boy - Je třeba mít nejnovější verzi, jinak nelze hru přenést!
 • Ostatní - buď přímo u hry nebo v nějakém podobném podadresáři ...
 • Obrázek #1

  3
  Nyní je třeba uloženou pozici z první hry zkopírovat do emulátoru TGB Dual (pokud hraješ hru v TGB Dual, tak se tě toto netýká)
  Vezmi uloženou pozici (kde je bylo popsáno v minulém kroku) a zkopíruj ji do podadresáře save v adresáři, kde máš nainstalovaný TGB Dual.
  Já mám například TGB Dual v adresáři C:\Emulátory\Tgb, tudíž bych ji zkopíroval do adresáře C:\Emulátory\Tgb\save.
  Pokud již existuje, nech ho přepsat.

  4
  Dalším krokem bude zkopírování uložené pozice pro druhou hru. Tento krok platí i pro ty, co mají hru rozehranou v TGB Dual.
  Vezmi uloženou pozici druhé hry s zkopíruj ji do toho samého adresáře jako v minulém kroku a změň jí příponu na sa2.
  Já například jako druhou hru použiji Pokémon Yellow, kterou hraji v emulátoru TGB Dual. ROMka, kterou hraji se jmenuje PokemonYellow.gb, tudíž uložená pozice se jmenuje PokemonYellow.sav. Takže bych zkopíroval soubor C:\Emulátory\Tgb\save\PokemonYellow.sav na soubor C:\Emulátory\Tgb\save\PokemonYellow.sa2.
  Tímto je připraveno druhá hra.

  5
  Nyní spusť emulátor TGB Dual.
  Z menu Option vyber příkaz Key Config a navol si klávesy pro Slot1 (první hra) a Slot2 (druhá hra). Tlačítko A je potvrzovací, tlačítko B je návratové/rušící. START je tlačítko sloužící k vyvolání menu hry. Up/Down/Left/Right jsou šipky Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava.
  Z menu File vyber příkaz Load Slot 1 a zvol první ROMku, uloženou pozici pro ni jsme kopírovali ve třetím kroku. Ta ROMka se tedy jemnuje stejně jako uložená pozice, ale má příponu gb.
  Z menu File vyber příkaz Load Slot 2 a zvol druhou ROMku, uloženou pozici pro ni jsme kopírovali ve čtvrtém kroku.

  6
  Teď začnou nabíhat obě hry. Odklikávej (klávesy kam sis definoval tlačítko A v pátém kroku) je obě dokuď se nedostaneš k menu, kde je CONTINUE, NEW GAME a OPTION. Pokud nemáš na výběr CONTINUE, pak jsi špatně zkopíroval uloženou pozici (v krocích 3 a 4) nebo vybral špatnou ROMku (v kroku 5).
  Ti co hráli první hru v emulátor TGB Dual mohou použít příkazy pro nahrání z menu (Restore State), to ale platí pouze pro Slot 1

  7 Obrázek #2
  Red/Blue/Yellow
  Jdi ve hře do jakéhokoli Pokémoního Centra k té holce co stojí kousek vlevo od počítače. (obr. 2)

  8
  Gold/Silver
  Jdi do Pokémoního Centra a po schodech nahoru.
  Pokud chceš měnit s Gold/Silver tak jdi k té holce co nejblíž ke schodům. (obr. 3)
  Pokud chceš měnit s Red/Blue/Yellow tak musíš mít hru odehranou alespoň za město s velkým MARTem (na první mapce) - nevím přesně. Každopádně půjdeš k té holce co nejdál od schodů. (obr. 4)
  Obrázek #3

  Obrázek #4

  Nyní si stačí promluvit s těmi holkami ke kterým jsme došli a nechat se pozvat dál do centra výmén (TRADE CENTER)

  V Gold/Silver může při pokusu o výměnu s Red/Blue/Yellow nastat chyba - nesmíš s sebou mít žádné Pokémony, kteří neexistovali v Pokémon Red/Blue/Yellow (musíš tedy mít jen Pokémony z prvních 151) a také žadný z nich nesmí umět útok, který v Pokémon Red/Blue/Yellow neexistoval.

  Teď je třeba jen vyměnit Pokémony!