Základní Pokémon
Snubbull 50HP
   
  Fairy Pokémon. Výška X.Ym, Váha Zkg.
Roar Hod mincu. Ak padne panna a súper má nejakých Pokémonov na striedačke, on vyberie jedného z nich a vymeního so svojím actívnym Pokémonom. (zraň pred výmenou Pokémonov)


Lick Hod mincu. Ak padne panna, brániaci Pokémon je ochromený.
10

slabost
odolnost
 -30
cena za ústup
Lv.19  #209 74/111
Běžná 
 

Zpět na seznam: neogenesis