Základní Pokémon
Oddish 40HP
   
  Weed Pokémon. Výška X.Ym, Váha Zkg.
Hide Hod mincu. Ak padne panna, v súperovom nasledujúcom kole súper nespraví Oddishovi nič.


Absorb Vylieč Oddisha o polovicu zranenia ktoré týmto útokm spôsobíš súperovi. (po aplikovní odolnosti a slabosti) (zaokrúhluj smerom hore k najbližšej desiatke) Ak má Oddish menej počítadiel, zober všetky.
20

slabost
odolnost
cena za ústup
Lv.7  #43 68/111
Běžná 
 

Zpět na seznam: neogenesis