Energy Search
 
Najdi si ve svém hracím balíčku kartu základní energie a vezmi si ji do ruky. Poté svůj hrací balíček zamíchej.
  59/62
Běžná 
 

Zpět na seznam: Fossil